Hvem er vi

Center for Byggeteknik er et helt nyt fællesskab i byggebranchen. Vi er en sammenslutning af en række af landets specialister inden for fugt og tæthed af bygningens klimaskærm, som bl.a. hjælper arkitekter, bygherrer, forsikringsselskaber og entreprenører med at undgå byggefejl.

Center for Byggeteknik gør det muligt for rådgiverne, at arbejde sammen om større opgaver. Samtidig kan Center for Byggeteknik tilbyde hurtigere og bedre behandling af byggeskader og udnytte den store mængde af viden, de enkelte rådgivere hver især har, til gavn for de danske byggerier.

Kompetencer

Specialviden er nøgleordet, når en korrekt klimaskærm skal projekteres. Bygningens klimaskærm omfatter tag, ydervægge, terrændæk og krybekælder, kældergulv og -vægge, vinduer, døre og glasfacader. Klimaskærmen udsættes for mange påvirkninger både indefra og udefra og er derfor både bygningsfysisk og byggeteknisk vanskelig at få til at fungere. Center for Byggeteknik har den nødvendige specialviden, der skal til for at projektere en korrekt klimaskærm, som fungerer efter hensigten,

Vores arbejde omfatter bl.a. udredning af skader og skadesårsager samt projektering af afhjælpningsforanstaltninger. Vi arbejder i Danmark, Sverige, på Færøerne og Grønland og mange indehavere og medarbejdere i sammenslutningen arbejder desuden som syns- og skønsmænd under Byggeriets Ankenævn, Voldgiftsretten og de civile retter.

Center for Byggeteknik er en sammenslutning
af specialister på byggeområdet

Se sammenslutningen her

Brug for råd?

Kontakt os